Öljyn- ja hiekanerottimet

Öljynerottimet täyttävät standardien vaatimukset varmistamalla, että kerääntynyttä öljyä ei kerry maaperään. PW 1-luokan öljynerottimet kattavat kokoluokat NS3-NS150. Öljynerottimet ovat läpäisseet standardin EN 858-1 mukaiset testit, joihin on sertifioitu laboratorio osallistunut itsenäisenä osapuolena. Kaikissa 1-luokan öljynerottimissa on koalisaattori, joka parantaa olennaisesti öljynerottelukykyä ja tehostaa koko järjestelmää.

Hiekanerotin on välttämätön osa öljynerotusjärjestelmää. Standardin mukaisesti sitä voidaan käyttää öljynerottimeen integroituna järjestelmänä tai erillisenä hiekanerottimena. Hiekanerottimen oikea tilavuus lasketaan ottaen huomioon jäteveden mahdollinen hiekkapitoisuus. Alueilla, joissa tilapäisiä rankkasateita voi esiintyä, erottimiin voidaan asentaa veden ohivirtausjärjestelmä, joka mahdollistaa sateen alkupuolella kertyneen öljyisen veden kulun erotuslaitteiston kautta. Kun rankkasade jatkuu, ohjataan puhtaampi sadevesi ohivirtauksen kautta suoraan viemäriin. Tämä estää erottimen ylikuormituksen ja öljyn ylivuodon.

NS3 ja NS6 erottimien säiliöt voidaan valmistaa rotaatiovalamalla PE-muovista tai mallista riippuen myös lujitemuovista (GRP). Erottimien NS10 – NS150 säiliöt on valmistettu lujitemuovista. Erottimien lujuudet on varmistettu sekä laskelmien että käytännön testien – alipainetesti, rengasjäykkyys ja todelliset olosuhteet – avulla. Erottimien vakioasennussyvyydet ovat 1,3 m, 1,8 m ja 2,5 m. Syvemmälle asennettaessa suoritetaan erilliset laskelmat ja erottimet mitoitetaan oikeisiin olosuhteisiin sopiviksi. Tähän vaikuttavat asennusolosuhteet, kuten alusta, maaperän ominaisuudet ja liikenteen kuormitus.

Kaikkiin erottimiin on mahdollista saada hälytysjärjestelmä kytkettynä joko paikalliseen hälytyslaitteeseen tai GSM-yhteyden kautta automaattisesti esim. huolto- ja tyhjennyspalveluun. Näytteenottokaivo, joka asennetaan erottimen poistoputkeen, kuuluu öljynerotusjärjestelmään. Näytteenottokaivomme on valmistettu rotaatiovalamalla PE-muovista. Kaivot on varustettu sulkuventtiilillä, jolla voidaan estää poikkeustapauksissa öljyisen veden pääsy viemäriin. Tarvittaessa voidaan öljynerottimen poistoputkeen asentaa automaattinen sulkuventtiili, joka sulkee poistoputken, jos erottunut öljymäärä nousee yli normaalin tilavuuden perustuen öljyn ja veden erilaiseen tiheyteen. Kun öljy on poistettu erottimesta venttiili aukeaa automaattisesti.

Tyypillisiä kohteita, joissa öljynerottimia tarvitaan ovat pysäköintialueet, sadevesien virtaus kaduilta, teollisuus, jossa jätevesi saattaa sisältää öljyä, autopesulat ja huoltoasemat.

 


Rasvanerottimet

Rasvanerottimia käytetään ravintoloiden ja suurkeittiöiden, elintarviketeollisuuden ja muiden teollisuusyritysten jätevesien käsittelyyn ennen viemärijärjestelmää. PW-rasvanerottimet täyttävät standardin EN 1825-1 vaatimukset. Eläin- ja kasvirasvat kertyvät vettä kevyempänä erottimen yläosaan ja puhdistunut vesi johdetaan rasvan ja öljyn rajapinnan alapuolelta viemäriin.

 

 

 

 

 

 

Erottimien vakioasennussyvyydet ovat 1,3 m, 1,8 m ja 2,5 m. Syvemmälle asennettaessa suoritetaan erilliset laskelmat ja erottimet mitoitetaan oikeisiin olosuhteisiin sopiviksi. Tähän vaikuttavat asennusolosuhteet, kuten alusta, maaperän ominaisuudet ja liikenteen kuormitus. Rasvanerottimien jälkeen voidaan asentaa myös sulkuventtiilillä varustettu näytteenottokaivo. Erottimet voidaan varustaa automaattisilla hälytyslaitteilla huolto- ja tyhjennystarpeen riittävän aikaiseen havaitsemiseen. Erottimien koko määräytyy jäteveden virtaaman (l/s) mukaan. Rasvanerottumisen varmistamiseksi pitää viiveajan ja virtauksen hidastumisen olla erottimessa riittävä.