Laitureiden kannet, kulkusillat ja ponttonit

Laiturit, laiturin kansi ja kulkusilta toimitetaan koottavina.

Laitureiden lisävarusteet: