I utvecklingen av kvalitets-, säkerhets-, hälso- och miljöfrågor iakttar vårt företag principen om fortlöpande förbättring.

Plastweld Oy är certifierat enligt kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 ja ISO 14001. Våra produktionsmetoder är miljövänliga och både råvarorna och de färdiga produkterna är återvinningsbara. I all vår verksamhet tar vi hänsyn till kundernas förväntningar och uppmärksammar produktionens miljäeffekter. Våra kvalitets- och miljöpolicyer finns att tillgå från vårt kontor på begäran.

Centrala mål:

  • Miljövänliga produktionsprocesser
  • Minimera generering av avfall
  • Utnyttjande av återvinningsplast
  • Kännedom om kundernas förväntningar och behov och motsvarande versamhetsprocesser
  • God kundnöjdhet
  • Hög kvalitet på produkter och tjänster enligt kvalitetskraven

Man kan ladda ner kvalitetscertifikaten här: