Vi har infört kvalitets- och miljöledningssystem

Vid utvecklingen av kvalitets-, säkerhets-, hälso- och miljöfrågor följer vårt företag principen om kontinuerlig förbättring.

Plastweld Oy har kvalitets- och miljöledningssystem certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Våra produktionsmetoder är miljövänliga och de råvaror som används, och våra färdiga produkter, är återvinningsbara. Vi tar hänsyn till våra kunders förväntningar och uppmärksammar miljöpåverkan från vår produktion i all vår verksamhet. Vår kvalitets- och miljöpolicy finns att få från vårt kontor.

Centrala mål:

  • Miljövänliga produktionsprocesser Minimering av avfallsmängderna
  • Utnyttjande av återvunnen plast
  • Kunskap om kundernas förväntningar och behov, och anpassning av våra verksamhetsprocesser till detta Hög kundtillfredsställelse
  • Produkter och verksamhet som uppfyller höga kvalitetskrav

Här är våra kvalitetscertifikat:

Rinki-märket berättar om företagets ansvarskänsla

Det finländska Rinki-märket berättar om företagets ansvarskänsla och om skötseln av producentansvaret för förpackningar.