Vanliga frågor – FAQ

Badtunnor
Kaminen
Bryggor
Avloppssystem

 

1. Badtunnor

 

1.1. Vilken typ av fundament kräver badtunnan?

En behändig och hållbar grund för badtunnan och kaminen är t.ex. utjämnad makadam eller grus (tjocklek minst 20 cm). Underlaget ska släppa igenom vatten väl, så att grunden hålls torr. Det är bra om grunden ligger något högre än omgivningen. Ovanpå bädden kan man t.ex. lägga betongplattor eller gjuta en hel betongplatta. Badtunnan och kaminen ska ligga på samma plan. Kontrollera att kaminen står plant.

Under badtunnan är det bra att lämna en ventilationsspringa (7-10 cm) så att botten av tunnan hålls torr. Gräs och annan växtlighet bör tas bort under tunnan så att det inte hindrar träpanelen från att luftas och torka. Vid installation på altan ska terrassens bärighet och brandsäkerhet beaktas.

Massan på badtunnan när den är fylld är minst 1500 kg.

1.2. Hur flyttas badtunnan?

Badtunnan flyttas och vänds alltid genom att lyfta från botten. Du kan använda till exempel två lastremmar, som läggs under badtunnan och med vilka badtunnan kan lyftas på plats. Observera att badtunnan inte får lyftas i överkanten av badtunnan och den får inte vändas på sidan under transport eller när den flyttas på plats. Att flytta eller vända badtunnan på annat sätt än dessa instruktioner kan skada delar av badtunnan.

1.3. Kan naturligt vatten användas i badtunnan?

Jo det kan man. Kaminen är tillverkad av marint aluminium, som även tål havsvatten. Det är bra att byta vattnet efter varje användning. Rör om i vattnet under uppvärmningen för att uppnå jämn vattentemperatur och innan du mäter vattentemperaturen.

1.4. Hur varmt kan du värma badvattnet?

Den rekommenderade temperaturen för badvatten är 36−37 grader. Om temperaturen stiger till 40 grader kan badet kännas obehagligt och möjligen orsaka hälsoproblem.

1.5. Kan man använda klortabletter i PW-Spa badtunnan?

Vi rekommenderar inte att du använder klor eller multifunktionstabletter i PW-Spa-badtunnor. På lång sikt korroderar kemikalier badtunndelar och ytan på kaminens inre delar. Badtunnan och kaminen kan bli oanvändbar. Garantin täcker inte skador som orsakas av kemikalier.

1.6. Hur ofta ska vattnet i badtunnan bytas?

Vattenbytesintervallet beror mycket på antalet badare och tillfällen, förhållanden och vattenkvalitet. Vid användning av naturligt vatten rekommenderas att byta vattnet efter varje användning. Syretabletter och ett filtreringssystem kan användas för att utöka användningen av badvatten, men vår kamintillverkare rekommenderar inte att behandlat vatten förvaras i kaminen under långa perioder åt gången.

1.7. Vad ska man tänka på när man tömmer badtunnan?

Eld och glöd ska vara helt släckt innan man börjar tömma. Ta bort pluggarna från både badtunnan och kaminen och se efter att vattnet rinner ut till önskad plats. Kontrollera, särskilt vid kallt väder, att badtunnan och kaminen har tömts helt på vatten.

1.8. Var kan jag tömma vattnet i badtunnan?

Vi rekommenderar att du skaffar en slang för att tömma badtunnan, som kan användas för att leda bort vattnet från badtunnan. Om det till exempel finns ett dike i närheten kan du leda vattnet dit. Observera att om du använder kemikalier eller liknande i badvattnet ska du kassera vattnet enligt anvisningarna på kemikalieförpackningen.

1.9. Kan filterpumpen och t-stycken användas på vintern?

Filterpumpen är inte avsedd för vinterförhållanden. Se manualen som följer med pumpen för mer detaljerade instruktioner. Vid vinterbruk kan kaminlangarna bytas ut mot till exempel reservslangar. Kaminen kan även flyttas närmare badtunnan, med beaktande till säkerhetsavstånden.

2. Kaminen

2.1. Vatten rinner längs kaminens innerväggar. Läcker kaminen?

Mycket ofta bildas kondens på kaminens innerväggar under de första uppvärmningarna, som också kan rinna ut i asklådan. Det kan bildas mycket kondens och det är en helt normal reaktion.

Om badtunnan tydligt töms på vatten genom kaminen vid användning, kontakta myynti@plastweld.fi

2.2. Hur underhåller jag kaminen?

Smuts och slaggprodukter samlas inuti kaminen, som lätt släpps ut i vattnet under nästa uppvärmning. När du tömmer badtunnan, kom ihåg att även öppna kaminpluggen.

Skölj kaminens vattengenomföring med rent vatten när du tömmer och tvättar badtunnan. Se till att tömma asklådan regelbundet. Askan får inte nå upp till gallret.

3. Bryggor

3.1. Kan bryggan ligga kvar i vattnet till vintern?

Vi rekommenderar att ta upp bryggan för vintern. Rekommendationen gäller alla våra bryggor. Våra bryggor utrustade med Rolleri rullpontoner är lätta att rulla upp från vattnet för vintern och tillbaka på våren när isen har farit.

3.2. Hur fäster jag bryggan vid stranden?

Det finns många olika typer av strandförtöjningar och förtöjningen måste planeras efter varje strands förutsättningar. Våra bryggpaket inkluderar inte strandförtöjningsmaterial. Våra bryggor har dock raka gångjärn för landfäste, som kan användas för att fästa bryggan med till exempel bultar eller järnstång beroende på stranden.

4. Avloppssystem

4.1. Hur väljer jag rätt avloppssystem?

För enskilda avloppsvattensystemet behöver du en avloppsvattenplan och ett officiellt tillstånd, upprättat av relevant myndighet i kommunen eller staden.