Yksi ratkaisu kodin kaikille jätevesille

Klaro on biokemiallinen pienpuhdistamo, joka soveltuu ympärivuotisessa käytössä olevan asunnon kaikkien jätevesien käsittelyyn. Erillistä, suurta imeytyskenttää ei tarvita, vaan puhdistetun jäteveden voi ohjata esimerkiksi avo-ojaan. Klaro pienpuhdistamoita on saatavana 5, 8 sekä 10 hengen talouksiin ja joko sisätiloihin tai ulos sijoitettavalla ohjausyksiköllä.

Toimintaperiaate

Järjestelmän toiminta perustuu biologiseen aktiivilieteprosessiin ja fosforin saostukseen kemikaalin avulla. Puhdistettu jätevesi voidaan imeyttää maaperään esimerkiksi avo-ojaan tai imeytysmoduulin avulla.

Toimintavarmuus

Klaron toimintavarmuus perustuu niin kutsuttuun mammut-pumppaukseen, jossa järjestelmän toiminnot toteutetaan ilmapuhaltimella, eikä lietteen seassa ole lainkaan liikkuvia osia tai vaihdettavia suodattimia. Käyntiääneltään hiljainen ilmakompressori ja ohjauspaneeli sijoitetaan maan päälle ulkoyksikköön tai sisälle esimerkiksi tekniseen tilaan, jolloin järjestelmän hallinta ja huolto onnistuu helposti ja vaivattomasti. Tehokkaan puhdistusprosessin, kompaktin koon ja helpon huollettavuutensa ansiosta Klaro on taloudellinen ja toimintavarma ratkaisu jätevesien käsittelyyn.

Lisävarusteilla turvallisuutta

Lokasäiliö on hyvä varustaa täyttymishälyttimellä, joka tuo käyttöturvallisuutta ja -mukavuutta: hälytin ilmoittaa, kun säiliö on aika tyhjentää. Langaton hälytin on kätevä asentaa. Säiliö ankkuroidaan helposti asennettavalla ankkurointikankaalla.