Maaimeyttämön rakentaminen

Ecoplus-saneerauspaketti maaimeyttämön rakentamiseen

Vanhoja mutta hyväkuntoisia, esimerkiksi betonirenkaista tehtyjä saostuskaivoja voi olla mahdollista hyödyntää jätevesijärjestelmän saneerauksessa. Liittämällä olemassa olevien sakokaivojen yhteyteen Ecoplus-saneerauspaketin, voidaan rakentaa maaimeyttämö, joka voidaan tarvittaessa edelleen laajentaa maasuodattamoksi Ecoplus-kokoomaputkistopaketilla.

Ecoplus-saneerauspaketti sisältää jakokaivon sekä tarvittavat putket ja liitokset 27,6 m² imeytyskentän rakentamiseen. Maasuodattamon rakentamiseksi järjestelmään tulee liittää Ecoplus-kokoomaputkistopaketti.

Maasuodattamon rakentaminen

Ecoplus kokoomaputkistopaketti maasuodattamon rakentamiseen

Maaimeyttämö voidaan täydentää maasuodattamoksi lisäämällä järjestelmään Ecoplus-kokoomaputkistopaketti. Maasuodattamoa voidaan käyttää alueilla, joille ei ole mahdollista rakentaa perinteistä imeytysjärjestelmää esimerkiksi liian tiiviin savimaan tai pohjavesialueen takia. Kokoomaputkistolla kerätään hallitusti maakerroksen läpi suodattunut jätevesi kokoojakaivoon ja johdetaan se edelleen purkupaikkaan, esimerkiksi avo-ojaan.

Ecoplus-kokoomaputkistopaketti sisältää tarvikkeet kokoomaputkiston rakentamiseen Ecoplus 3/2000- ja Ecoplus 2/1000-imeytyspaketeille sekä Ecoplus-saneerauspaketeille.