Jätevesijärjestelmien uusiminen on tämän päivän juttu

Jätevesijärjestelmistämme löytyvät ratkaisut sekä omakotitalojen että vapaa-ajanasuntojen jätevesien käsittelyyn.

Mikä jätevesijärjestelmä sopii omiin tarpeisiisi?

 

Myymme jätevesijärjestelmiä lähialueellamme. Ota meihin yhteyttä ja autamme löytämään oikean järjestelmän sinun talouteesi. Muun Suomen myynnistä vastaa Meltex.

Maaimeyttämön ja maasuodattamon rakenne

Useimmille tonteille maasuodattamo sopii varmimmin. Yksinkertaisempi maaimeyttämö on vaatelias maaperän suhteen, se ei sovellu esimerkiksi savensekaiselle maalle. Ennen järjestelmän hankintaa onkin syytä ottaa yhteys omaan kuntaan oikean ratkaisun löytämiseksi. Myös jäteveden käsittelypaikan oikea sijoittaminen tontilla on tärkeää. Paikan valinnassa on huomioitava lukuisat seikat kuten pohjaveden suojelu ja maaston muodot. Hyvällä suunnittelulla pyritään toimivimpaan ratkaisuun sekä minimoimaan ympäristölle aiheutuvat haitat. Yksityiskohtainen esitutkimus tulisi tehdä sillä tontin alueella, mikä on maaston muodon puolesta sopivin ja missä suojaetäisyysvaatimukset esim. tiehen, tontin rajaan ja vesistöön täyttyvät.

Maaperätutkimus on syytä tehdä niin aikaisessa vaiheessa suunnittelua, että menetelmä ja mitoitus voidaan valita vallitsevien olosuhteiden mukaan. Joskus tutkimus osoittaa maaperäkäsittelyn mahdottomaksi. Tällöin voidaan ratkaista jätevesien käsittely muulla tavalla (esim. umpisäiliöt). Maapuhdistamokentän päälle tai viereen ei saa tehdä puu- tai pensasistutuksia. Juuristo hakeutuu hanakasti ravinteikasta vettä sisältäviin putkiin ja tukkii järjestelmän.

Vertaile rakennetta – imeytyskenttä, suodatuskenttä, harmaiden vesien imeytyskenttä:

klikkaa kuvaa suuremmaksi